Dlaczego jestem realistą…

Dlaczego jestem realistą rasowym? – to tytuł znelźiska z płomieniem
@Bartek1119994 wykop.pl #swiat #rasa #nauka #4konserwy #neuropa #usa

A gdzie tam stanowiska naukowe?

Rasizm i badania naukowe
Z punktu widzenia współczesnej nauki rasizm jest zespołem poglądów bezpodstawnych[5]. Podobnie jak większość ideologii, stara się jednak wspierać swoje założenia przy użyciu danych naukowych lub pseudonaukowych, m.in. paranaukową frenologią, którą posiłkowali się naziści, opartą na badaniu kształtu czaszki ludzkiej i jego prawdopodobnego związku z inteligencją i cechami charakteru.

Argumenty wysuwane przez rasistów można podzielić zasadniczo na trzy grupy: genetyczne (dziedziczenie inteligencji, w związku z różnym środowiskiem i odmiennym działaniem selekcji naturalnej inteligencja miała ulec zróżnicowaniu wskutek ewolucji rozbieżnej podobnie jak kolor skóry), psychologiczne (niższe wskaźniki inteligencji np. wśród Murzynów w USA, wyższa przestępczość i wyższy wskaźnik urodzeń pozamałżeńskich) oraz historyczne (rażąco nierówny wkład ras ludzkich w dorobek cywilizacyjny)[6].

Argumenty te są odrzucane poprzez odwoływanie się do uniwersalnego charakteru inteligencji ludzkiej niezależnie od warunków środowiska naturalnego, zależności wskaźnika inteligencji czy przestępczości również od uwarunkowań społecznych (wychowanie, wykształcenie, stopa życiowa), zależności tempa rozwoju od uwarunkowań geograficznych (np. brak warunków do rozwoju rolnictwa w tundrze, na pustyni czy w lasach tropikalnych).

Rasizm i genetyka
Współczesna nauka dopuszcza w pewnym kontekście stosowanie konceptu „rasy”. Rozpoznanie istnienia ras przez współczesnych biologów nie ma nic wspólnego z ich hierarchizacją, nie pociąga ono też za sobą twierdzenia o istotnej różnicy między nimi. Zmiany w postrzeganiu pojęcia „rasy” współcześnie podlegają przewartościowaniu – w 2000 i w 2001 można było czytać w piśmie Nature Genetics:

„To, że rasa w tym kontekście nie jest terminem naukowym, jest rzeczą przyjętą przez ogół naukowców – jest to przekaz, który winien być bez końca przypominany” (Editorial „Census, Race, and Genetics”, Nature Genetics 24, 2000, s. 97)
„Od dawna, naukowcy twierdzili, że na poziomie genetycznym zmienność cech między poszczególnymi osobnikami z tej samej populacji jest większa, niż ta, która istnieje między populacjami odrębnymi, i że nie ma biologicznego uzasadnienia dla rasy”. (Editorial „Genes, Drugs, and Race”, Nature Genetics 29, 2001, s. 239)

W roku 2003, A. W. F. Edwards, z Uniwersytetu w Cambridge, opublikował esej „Human Genetic Diversity: Lewontin’s Fallacy” (BioEssays 25, 2003, s. 798-801), gdzie wskazuje on na błąd logiczny poprzednich badań: brało się w nich bowiem po uwagę częstotliwość występowania pojedynczych genów, jakby były one od siebie niezależne. Tymczasem tradycyjnie rasa definiowana jest jako „grupa etniczna, która charakteryzuje się zbiorem cech dziedzicznych (jak kolor skóry, kształt głowy, proporcje grup krwi, itp.)”. Jeśli porówna się osoby z punktu widzenia skoordynowanych genów, tradycyjne rasy prezentują dość jednoznaczne różnice genetyczne.

ŚMIERĆ PSYCHOGENICZNA. Umrzesz, jeżeli się poddasz.

Nie do wiary, ale właśnie ukazało się badanie University of Portsmouth, które dowodzi, że człowiek może umrzeć psychicznie wywołując swoją śmierć (nie jest to samobójstwo), jeżeli podda się uznając, że śmierć jest jedynym wyjściem z sytuacji. Zazwyczaj wiąże się z to bardzo silną traumą…

Autorskie tłumaczenia zjawisk…

Autorskie tłumaczenia zjawisk fizycznych przez wykopka

Odkryto potężny dżet pochodzący od „niewłaściwego” rodzaju gwiazdy neutronowej

Link do znaleziska: https://www.wykop.pl/link/4554703/odkryto-potezny-dzet-pochodzacy-od-niewlasciwego-rodzaju-gwiazdy-neutronowej/

Znalezisko polecił mi @RFpNeFeFiFcL

Coś fajnego nam umyka? Poinformuj mnie @botpoziomu
Jeżeli chcesz obserwować osobny tag dla tych wpisów, obserwuj: #botpoziomu

Ten wpis to inicjatywa podnoszenia poziomu na wykopie przez wołanie do znalezisk o merytorycznych treściach. Jest nas już ponad 200 osób. Zeby dolaczyc nalezy kliknac na ten link https://mirkolisty.pvu.pl/list/1UH8sCyT1AtCCdXr nastepnie zalogowac sie swoim kontem wykop.pl i kliknac dolacz w tej grupie. Przepraszam jak troche wymagajace nie my to wymyslalismy 🙁

#gruparatowaniapoziomu #ciekawostki #fizyka #nauka #liganauki #ligamozgow #kosmos #astronomia

mam pytanko, morze gupie…

mam pytanko, morze gupie morze mondre ne wem

jaką sprężystość ma czasoprzestrzeń? czy w ogole jest to policzalne? doświadczalne? mamy dane z LIGO, znamy mase zderzenia się dwóch czarnych dziur, mamy wartości fal grawitacyjnych, które sobie do nas po miliardzie lat doleciały. czy zatem na tej podstawie możemy policzyć gęstość ośrodka, w którym te fale się roznosiły? jeżeli tak, to czy też możemy stwierdzić sprężystość? czy czasoprzestrzeń ma też swoją „wytrzymałość” i można ją rozerwać?

#nauka #fizyka #astronomia #pytanie #rozkminy

Tym razem w #od0dopentestera…

Tym razem w #od0dopentestera pod lupę weźmiemy #php

Czasami potrzebujemy umożliwić użytkownikowi pobranie plików z serwera.
Może on pobrać wszystkie pliki z konkretnego katalogu oprócz jednego – nazwanego u nas sekret.txt

$plik = basename((string) $ _GET[‚plik’]);
if (stristr($plik, ‚sekret.txt’) === false) {
echo file_get_contents ($plik);
}

Funkcja basename usuwa wszystkie znaki ../ oraz .. z parametru plik.
Dzięki temu jesteśmy pewni, że podany przez użytkownika adres do pliku nie zawiera katalogów nadrzędnych.

Następnie przy pomocy funkcji stristr sprawdzamy, czy podany ciąg nie zawiera słowa sekret.txt
Funkcja ta ma w swojej nazwie i co oznacza, ze nie rozróżnia wielkich i małych liter.
Zabezpieczamy się zatem przed sytuacją w której użytkownik podał by nazwę naszego pliku zaczynając od wielkiej litery i w ten sposób ominął filtr.

Gdzie zatem znajduje się dzisiejszy błąd?

Jak możemy przeczytać w dokumencie Oddities of PHP file access in Windows:

#webdev #programowanie #programista15k #informatyka #it #nauka #gruparatowaniapoziomu