Ciekawa rycina z książki…

Ciekawa rycina z książki Luboka, opowiadającej historię Słowian ciekawymi obrazkami, napisaną staro-słowiańską azbuką.

Na rycinie: „Dziwni ludzie znalezieni przez cara Aleksadra Macedońskiego”

„Oto car Alechwandarus Mazowo-doński swoje miasta przemieszcza i carstwo swe powiększa na zachodzie tak i na dalekim wschodzie. Gdzie podążając odkrywa dziwnych ludzi w górach ku-czukczowych, napotyka tam wielu dziwacznych i strasznych, zatrzymanych w rozumieniu czasu. Lecz ani jednego od nich w carstwo swoje przywieść nie mógł. Ze zdziwieniem ludzie na ich temat wzmiankę piszą i podają, że oni nieprzemieszczalni byli i zaraz z głodu by umarli. Tutaj byli o jednym głosie, o jednym rozumowaniu, w ich pojmowaniu będąc jedną istotą o jednakowym ciele i duszy, a wszyscy co dalej mieszkają od nich uciekają.”

#slowianie #ciekawostki #macedonia #rosja #ksiazki #ryciny #starszezwoje #bukwica #epokavilka #wielkalechia #historiaslowian #ciekawostkihistoryczne #qualitycontent #czukcze #ural #nauka