Czy kobiety są głupsze od mężczyzn?

Amerykański test SAT, psychologia ewolucyjna, sens życia, emancypacja kobiet i czemu kobiety rzadziej osiągają sukces?