Dzieci obserwowały przyrodę, dziś ich notatki to cenny materiał naukowy

Liczące 100 lat zapiski z obserwacji przyrody, prowadzone przez dzieci z 1500 szkół w Nowej Szkocji, na wschodzie Kanady, mają dziś wartość naukową – pokazują, jak w ciągu minionego wieku zmienił się klimat.