Eksperyment MIT sugeruje że nie ma czegoś takiego jak „obiektywna rzeczywistość”

Fizycy z MIT po raz pierwszy przeprowadzili eksperyment kwantowy, który udowodnił istnienie „paradoksu przyjaciela Wignera”, według którego mechanika kwantowa pozwala 2 obserwatorom doświadczyć jednocześnie różnych, sprzecznych ze sobą „rzeczywistości”. Publikacja w MIT Technology Review. ENG + TLDR