Fizycy sugerują że fonony posiadają ujemną masę i właściwości antygrawitacyjne

Fizycy amerykańscy pokazali, że fonony, które poruszają się na tle ciała stałego lub idealnego płynu, niosą niewielką masę ujemną. W tym celu naukowcy rozważyli efektywną teorię cząstek punktowych i znaleźli poprawki do tensora napięć-energii fononów. Publikacja w Physical Review Letters ENG + TLDR