Jak zdjąć zblokowaną obrączkę z palca?

Pan inżynier pokazuje w ciągu ok 1 min.