@Lodz: Najnowsze badania…

@Lodz: Najnowsze badania nieco zweryfikowały piramidę potrzeb…
#lodz #heheszki #nauka