Położenie geoparków oraz…

Położenie geoparków oraz obiektów listy światowego dziedzictwa UNESCO i rezerwatów biosfery (UNESCO MAB) w Polsce
Numeracja geoparków – Światowy Geopark UNESCO: 1. Łuk Mużakowa (transgraniczny); Geoparki Krajowe: 2. Karkonoski Park Narodowy, 3. Góra Świętej Anny, 4. Geopark Kielce; Pozostałe geoparki: 5. Jaćwingów (transgraniczny), 6. Kanał Augustowski, 7. Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy, 8. Krajna – Polodowcowa Kraina Ozów, 9. Kraina Polodowcowa nad Odrą – geopark Moryń, 10. Morasko, 11. Kraina Wygasłych Wulkanów, 12. Śleży, 13. Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 14. Niecki Sródsudeckiej (transgraniczny), 15. Śnieżnika Kłodzkiego, 16. Przysucha, 17. Doliny Kamiennej, 18. Małopolski Przełom Wisły, 19. Łysogórski, 20. Chęcińsko-Kielecki, 21. Kamienny Las na Roztoczu, 22. Jurajski, 23. Kopalni Soli w Wieliczce i Bochni, 24. Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki (transgraniczny), 25. Pieniny (transgraniczny), 26. Karpaty fliszowe i ich wody mineralne (transgraniczny), 27. Dolina Wisłoka – Polski Teksas, 28. Karpaty fliszowe, 29. Bieszczady Wysokie.
źródło
#nauka #geografia #geologia #mapy #turystyka #graphsandmaps