Raport ONZ ogłoszony 10 dni temu, a media milczą!

Raport o bioróżnorodności powstawał 3lata i odnosi się do całego ziemskiego ekosystemu. Wymienia on czynniki zagrożenia dla życia na naszej planecie oraz pożądany kierunek zmian.Raport ujawnia pełną wiedzę o tym, że wśród miliona gatunków zagrożonych wyginięciem jednym z nich może być gatunek ludzki