Skurcz mięśnia. Czerwony…

Skurcz mięśnia. Czerwony punkt to główka miozyny, Różowy i niebieski to kompleks tropomiozyny, żółty to wapń, zielony punkt to organiczny związek chemiczny ATP za pomocą którego główki miozyny odłączają się od aktyny
#poro6niec
#gruparatowaniapoziomu
#nauka
#gif