Tak w zasadzie to jesteśmy….

Tak w zasadzie to jesteśmy. Samom życie polega na przetwarzaniu energii chemicznej.

#nauka #chemia #takaprawda