Wybitny psychiatra,…

Wybitny psychiatra, psycholog, naukowiec. Pionier w badaniach na ludzkim umysłem. Był jednym z twórców psychologii głębi, na bazie której stworzył własne koncepcje ujęte jako psychologia analityczna (stanowiącą częściową krytykę psychoanalizy). Wprowadził pojęcia kompleksu, introwersji i ekstrawersji, nieświadomości zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu, które odgrywają ważną i kontrowersyjną rolę w naukach o kulturze i w badaniach neurologicznych, oraz w fizyce kwantowej.

pokaż spoiler Taki właśnie był Carl Gustaw Jung. Na poniższym zdjęciu jest jego przydupas i kokainista Sigmund Freud.

#psychiatria #psychologia #nauka #ciekawostki