Wykopiecie? :) Czego uczył…

Wykopiecie? 🙂

Czego uczył się za młodu polski szlachcic? – Tradycyjny sposób wychowania szlachcica opierał się na edukacji w domu rodzinnym. Celem było przygotowanie go do zarządzania własnym majątkiem, uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym i obrony ojczyzny. W zgodzie z myślą chrześcijańską miał odznaczać się roztropnością oraz sprawiedliwością.

Na ilustracji portret rodziny szlacheckiej, autor nieznany, ok. 1760 r. (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. MP 149 MNW).

#nauka #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #polska #edukacja #mikroreklama