Wykopiecie? Trudne…

Wykopiecie?

Trudne uwłaszczenie – dziedzictwo powstania styczniowego – 155 lat temu, 2 marca 1864 roku, Aleksander II Romanow wydał ukaz o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim. Z jednej strony pozawalało im to zrzucić z siebie dawne feudalne zaszłości, z drugiej zaś postawiło w trudnej sytuacji ekonomicznej.

#historia #nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #polska #mikroreklama