Wykopiecie? Znalezisk ->…

Wykopiecie?

Znalezisk -> Groteskowe miniatury z marginesów średniowiecznych rękopisów [galeria] – Kreatywność i wyobraźnia średniowiecznych artystów ozdabiających rękopisy pozwalała im tworzyć groteskowe stworzenia i ich hybrydy z ludźmi, które bawią i zadziwiają do dziś. Wielu z nich nie chcielibyście też spotkać w swoich snach.

Na ilustracji miniatura z dolnego marginesu psałterza, Anglia, 2. ćwierć XIV w. (British Library, Additional 42130).

#nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #historia #ciekawostkihistoryczne #sredniowiecze #ciekawostki #art #sztuka #mikroreklama