Znów @kubik78. Coś czuję, że…

Znów @kubik78. Coś czuję, że jeszcze dostarczy nam dużo contentu.

Tym razem donosi o zbudowaniu perpetuum mobile: https://www.wykop.pl/wpis/39375643/fizyka-nauka-perpetummobile-freeenergy-nie-dziekow/

Jak można wyczytać choćby na Wiki, hipotetyczne perpetuum mobile dzieli się na dwa rodzaje:

1. Perpetuum mobile pierwszego rodzaju – maszyna, która wytwarza więcej energii, niż zużywa. Taką maszynę można by było podłączyć samą do siebie, żeby się zasilała, i jeszcze ciągnąć z niej energię. Istnienie takiej maszyny byłoby sprzeczne z zasadą zachowania energii.

2. Perpetuum mobile drugiego rodzaju – maszyna, która w cyklu swojego działania nie prowadzi do wzrostu entropii. W tym przypadku z zasadą zachowania energii jest wszystko OK, ale sypie się druga zasada termodynamiki. Całą energię z takiej maszyny można byłoby w dowolny sposób zamienić na ciepło, a to ciepło z powrotem wykorzystać do jej zasilania, w ten sposób uzyskując wieczne działanie.

Można spytać: ale czy na pewno zasada zachowania energii i druga zasada termodynamiki są prawdziwe i tak uniwersalne jak się wydaje? Odpowiedź brzmi: nie. Nie na pewno. W nauce nie ma nic na pewno. Tym niemniej dotychczas nie zaobserwowano okoliczności, w których te zasady byłyby łamane. Wszystkie propozycje perpetuum mobile okazywały się albo powoli wytracać energię, albo mieć jej ukryte źródło.

Więc niestety, ale zgodnie z obecną wiedzą perpetuum mobile nie jest możliwe i nic nie wskazuje na to, żeby ta wiedza miała się w najbliższym czasie zdezaktualizować.

#nauka #fizyka #gruparatowaniapoziomu #antypseudonauka